zavřít

O skupině

Súčasťou histórie mestečka Bojnice je aj dychová hudba, ktorej počiatky siahajú do 20-tych rokov 20.storočia, kedy bola založená dychovka „Požiarnik“ pod vedením p. Wiliama Majdana, s úmyslom spríjemniť si voľné nedeľné popoludnia pri spoločenskom posedení, keďže inej možnosti spoločenského vyžitia pre obyčajných ľudí v tom čase nebolo.

Žiaľ, písomné pramene z tohto obdobia sú veľmi strohé. Podarilo sa nám zistiť, že v 80-tych rokoch prebral funkciu kapelníka p. Marek Priehoda. Po jeho tragickom úmrtí v r.1995 nadviazal na pôvodnú tradíciu „Požiarnika“ p. Martin Oboňa a kvôli lepšiemu zviditeľneniu sa súbor premenoval na „Bojnickú kapelu“. Pán Martin Oboňa bol v tom čase poslucháč Žilinskej univerzity. Je samozrejmé, že ako odborník vysokého odborného vzdelania, chcel priviesť kapelu na vyššiu interpretačnú úroveň neustálym zdokonaľovaním prednesu. Jeho aktivity v mnohých hudobných telesách i mimo okresu Prievidza sa často prelínali a preto sa členovia kapely zhodli na zmene vedúceho kapely. V máji 2004 bol do funkcie kapelníka ustanovený Es-klarinetista kapely Marek Flimel, absolvent Žilinského konzervatória. Ten pokračuje vytýčeným smerom svojho predchodcu.