zavřít

O skupině

Cimbálová muzika Zádruha vznikla v roce 1993 v návaznosti na čtyřicetiletou tradici cimbálové muziky v Dolních Bojanovicích. Název "Zádruha" přijala jako upomínku na první rolnicko-vinařské družstvo ve střední Evropě, které bylo založeno v roce 1905 právě v Dolních Bojanovicích. Z hesla členů tohoto družstva "druh za druha" se zrodil také název spolku.

Regionálně se muzika řadí do oblasti Podluží, odkud také čerpá převážnou část svého repertoáru. Cílem Zádruhy je však přiblížit se co nejširšímu okruhu dnešních posluchačů, a tak při své produkci nabízí také písně jiných regionů a žánrů.

Za dobu svého působení navázala CM Zádruha spolupráci se několika zpěváky lidových písní (V. Račický, M.Červenková, roz.Hrbáčová, V. Grycová, F. Studénka, Mudr. J. Holásek a další), a taktéž různými folklorními soubory jako FS Kalap Dolní Bojanovice, FS Tatranec Malacky, NS Konopa Ratíškovice. Za velmi úspěšnou lze taktéž považovat spolupráci s folklorně-rockovou skupinou Koňaboj z Vyškova.

Svým podáním lidové písně se snaží rozdávat radost a pohodu doma, za hranicemi regionu i v zahraničí. Tady nelze nevzpomenout úspěšná vystoupení v kanadském Torontu a okolí v letech 2001, 2004 a 2006.